The dPS Top Portrait Photography Tips of 2018

The post The dPS Top Portrait Photography Tips of 2018 appeared first on Digital Photography School. It was authored by Caz Nowaczyk.

Kon Tum: Truy tìm kẻ lừa xin việc chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người
Friday November 09, 2018

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân là nạn nhân của đối tượng này đến đơn vị để phối hợp giải quyết… Trần Hồng Quân (ảnh Công an Kon Tum cung cấp) Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an […]

The post Kon Tum: Truy tìm kẻ lừa xin việc chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người appeared first on Xem Tin Hay.

This week on dPS we’re featuring some of the top articles in different categories that were published on the site over 2018.
We’ve already shown you the Top All-Round Photography Tips, the Top Photography Gear Tips, the Top Post-Processing Photography Tips, and the Top Landscape Photography Tips of 2018.
This one is all about the best portrait photography tips of the year.
Here are the top portrait photography tips articles of 2018:
1. How to Take Unique Crystal Ball Portraits
How to Take Unique Crystal Ball Portraits

Có thành cường quốc, đạo đức vẫn xuống cấp nếu…
Saturday November 03, 2018

Khi lời nói, sách vở, và thực tế cuộc sống khớp nhau hài hòa như thế thì người dân có lòng tin, coi trọng sách vở, và ý thức giữ gìn văn minh kỷ luật xã hội sinh ra một cách tự nhiên thành nền tảng đạo đức. Mới đây, trả lời câu hỏi của […]

The post Có thành cường quốc, đạo đức vẫn xuống cấp nếu… appeared first on Xem Tin Hay.

2. Video Tutorials – Portrait Posing Tips
Video Tutorials – Portrait Posing Tips

Snoppa ATOM, the World’s Smallest Gimbal Surpasses $1M Milestone on Indiegogo
Sunday October 28, 2018

October 29th, 2018, Shenzhen, China - With over 13,800 backers across the world, Snoppa’s ATOM has raised more than 110 times the initial $10k funding goal. The ATOM, which was featured on Indiegogo team’s Favorites Collection, has drawn attention with its feature-packed design that reimagines the way users experience videography and photography. Unlike all the…

The post Snoppa ATOM, the World’s Smallest Gimbal Surpasses $1M Milestone on Indiegogo appeared first on W88bet.

3. Five Common Portrait Retouching Mistakes to Avoid
Five Common Portrait Retouching Mistakes to Avoid

4. Best Camera Settings for Portrait Photography
Best Camera Settings for Portrait Photography

5. 4 Ways To Make Better Street Portraits While Traveling
4 Ways To Make Better Street Portraits While Traveling

6. Five Budget Portrait Photography Hacks to Save You Money
Five Budget Portrait Photography Hacks to Save You Money

7. Tips for Posing People in Outdoor Portraits
Tips for Posing People in Outdoor Portraits

8. How to Choose the Best Portrait Lens According to Three Professional Photographers
How to Choose the Best Portrait Lens According to Three Professional Photographers

9. 3 Simple Ways to Use Framing and Layering in Portraits
3 Simple Ways to Use Framing and Layering in Portraits

10. 5 Tips How to Set Up a Home Studio for Dramatic Portraits
5 Tips How to Set Up a Home Studio for Dramatic Portraits

11. Tips for Doing Natural Light Headshots and Portraits
Tips for Doing Natural Light Headshots and Portraits

12. 5 Creative Indoor Portrait Locations for When the Weather is Blustery
5 Creative Indoor Portrait Locations for When the Weather is Blustery

13. Tips for Using Flash for Beach Portraits
Tips for Using Flash for Beach Portraits

14. How to Make a Dramatic Portrait with Light Painting Using Items Found in Your Home
How to Make a Dramatic Portrait with Light Painting Using Items Found in Your Home

15. 5 Quick Portrait Posing Tips to Flatter Your Subject
5 Quick Portrait Posing Tips to Flatter Your Subject

Up next is the dPS Top Travel Photography Tips of 2018.
The post The dPS Top Portrait Photography Tips of 2018 appeared first on Digital Photography School. It was authored by Caz Nowaczyk.