15 opracowań w konkursie na projekt akademika

W konkursie na projekt budowy domu studenckiego na kampusie Służewiec wpłynęło 15 prac. Od 20 grudnia ocenia je sąd konkursowy. O tym, które z pracowni zostaną zaproszone do negocjacji, dowiemy się 29 stycznia. Budowa akademika jest jedną z inwestycji programu wieloletniego.
W nowym akademiku na Służewcu będzie 300 miejsc. Będą one przeznaczone przede wszystkim dla studentów, doktorantów i naukowców wizytujących z zagranicy. Stworzenie miejsca do mieszkania dla obcokrajowców zachęci ich do przyjazdu na UW i przyczyni się do zwiększenia umiędzynarodowienia uczelni.
 
Oprócz pokoi mieszkalnych, w budynku będą pokoje do pracy cichej i pracy w grupach, kuchnie, świetlica, pralnia oraz sala ćwiczeń. Obiekt będzie przystosowany do osób niepełnosprawnych. Budynek ma stanąć do 2021 roku. Koszt inwestycji to 55 mln zł.
 
Do 17 grudnia architekci zgłaszali propozycje opracowań konkursowych. O tym, którzy z nich mają szansę na zaproszenie do negocjacji i realizację projektów, zdecyduje sąd konkursowy w składzie:

przewodniczący: arch. Wojciech Kotecki, przedstawiciel SARP,
zastępca przewodniczącego: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW,
sędzia referent: arch. Dorota Sawicka, przedstawiciel SARP,
Anna Giza-Poleszczuk, przedstawiciel UW,
Kazimierz Łatak, przedstawiciel SARP,
Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW,
Ewa Rudnicka, przedstawiciel UW,
Michał Sikorski, przedstawiciel UW,
Mariusz Tenczyński, przedstawiciel SARP.

Pracownia, która zajmie pierwsze miejsce, otrzyma 30 tys. zł, drugie miejsce – 20 tys. zł, a trzecie miejsce – 15 tys. zł (kwoty netto). Regulamin konkursu przewiduje także wyróżnienia pieniężne dla nie więcej niż dwóch pracowni, które przygotowały opracowania konkursowe, w wysokości 10 tys. zł.
 
Nowe zespoły użytkowników
W tym miesiącu prace rozpoczęły zespoły użytkowników dla dwóch inwestycji – przebudowy budynku przy ul. Szturmowej 4 oraz przebudowy budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu. Rolą zespołów użytkowników jest reprezentowanie społeczności, która zasiedli inwestycję. Zespoły wypracowują rekomendacje, które trafiają do decydentów oraz architektów prowadzących inwestycje – dzięki temu jest im łatwiej zrozumieć potrzeby jednostek, dla których przygotowywany jest budynek.
 
Zarządzenie nr 132 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo-dydaktyczne” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”
 
Zarządzenie nr 124 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu” w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”