Kolejny naukowiec UW laureatem konkursu Miniatura 2

Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło listę rankingową w ramach drugiej edycji konkursu Miniatura. Wśród 51 zwycięzców znalazła się jedna badaczka z UW.
Granty przyznawane w ramach konkursu Miniatura 2 służą dofinansowaniu pojedynczego działania naukowego. Laureaci otrzymują środki na realizację m.in. badań pilotażowych, stażu naukowego lub wyjazdu konsultacyjnego.
 
Na piątej liście rankingowej znalazło się 51 projektów. Łącznie ich wnioskodawcy otrzymali prawie 2 miliony złotych dofinansowania. Największą pulę środków przeznaczono na realizację projektów z kategorii nauk o życiu. Dwie pozostałe grupy, w ramach których można było się ubiegać o dofinansowanie to nauki ścisłe i techniczne oraz nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce.
 
Jeden z nagrodzonych projektów kierowany jest przez dr Magdalenę Rodziewicz z Wydziału Orientalistycznego UW. Na realizację konsultacji naukowych w temacie „Nowa myśl religijna szyickich uczonych we współczesnym Iranie” badaczka otrzymała 12 672 złote dofinansowania.
 
Do tej pory środki w ramach drugiej edycji konkursu Miniatura 2 otrzymało 383 naukowców, w tym 17 z UW. Więcej informacji o dotychczasowych laureatach konkursu Miniatura 2 znajduje się tutaj.
 
Pełne listy rankingowe dostępne są na stronie internetowej NCN.