Prof. Alojzy Nowak w Radzie Naukowej INSE

Prof. Alojzy Z. Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania, został powołany do grona Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie – think tanku, który opracowuje rozwiązania gospodarcze.
Instytut Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie został założony w 2015 r. z inicjatywy prof. Justina Yifu Lina, byłego wiceprezesa i głównego ekonomisty Banku Światowego. Jest think tankiem korzystającym z doświadczeń Chin oraz innych rozwijających się krajów. Opracowuje metody wykorzystywane w gospodarkach państw oraz rozwija teorię Nowej Ekonomii Strukturalnej.
 
W gronie 22 naukowców z całego świata znajdują się między innymi czterej laureaci Nagrody Nobla z dziedziny nauk ekonomicznych: prof. Edmund S. Phelps z Columbia University, prof. Michael Spence z New York University, prof. Roger Myerson z University of Chicago oraz prof. Christopher Pissarides z London School of Economics.
 
Prof. Alojzy Z. Nowak jest ekonomistą, w latach 2012-2016 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy.
 
Lista członków Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej