Profesor i profesor uczelni

Senat UW przyjął uchwałę w sprawie zmian w Statucie UW. Są one związane z wprowadzeniem przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nowej listy stanowisk, na których zatrudniani są nauczyciele akademiccy.
Stanowisko profesora zwyczajnego zostało zastąpione przez stanowisko profesora, stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego – przez stanowisko profesora uczelni. Stanowiska adiunkta i asystenta pozostały bez zmian.
 
Nowe brzmienie w Statucie UW otrzymały m.in. paragrafy dotyczące statusu profesora i wykładowcy afiliowanego. Pojawiły się też paragrafy dotyczące statusu profesora zwyczajnego oraz trybu jego nadawania.
 
Pierwsze czytanie uchwały odbyło się podczas posiedzenia 21 listopada. Drugie – 19 grudnia, wtedy też dokument został przyjęty przez senatorów.

Uchwała nr 374 Senatu UW
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)