UW z 19 grantami EIT Food

Naukowcy z 3 uniwersyteckich wydziałów Psychologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Zarządzania będą uczestniczyć w 19 projektach finansowanych przez Wspólnotę Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności – EIT Food. Przedsięwzięcia będą realizowane w 2019 roku. Są to projekty dotyczące m.in. kształcenia, innowacji i komunikacji.
EIT Food jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji Unii Europejskiej, która wspiera innowacje i przedsiębiorczość w Europie. EIT Food to Wspólnota Wiedzy i Innowacji zajmująca się unowocześnieniem sektora żywności. Jest złożona z 50 partnerów z 13 państw. Są wśród nich uczelnie, jednostki naukowe i przedsiębiorstwa m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Techniczny w Monachium, firmy Robert Bosch, Nestlé, PepsiCo, Siemens, czy też Sodexo.
 
W biznesplanie EIT Food na 2019 rok uwzględniono 19 projektów, w których będą uczestniczyli badacze z Wydziału Psychologii, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydziału Zarządzania. Przedsięwzięcia dotyczą 6 obszarów: innowacji, kształcenia, biznesu, komunikacji, programu wspierającego innowacyjność regionalną (EIT RIS) oraz programu dotyczącego współpracy między poszczególnymi wspólnotami Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (Cross-KIC Scheme). Projekty dotyczą m.in. stworzenia aplikacji monitorującej preferencje żywieniowe konsumentów, która ma za zadanie poprawić ich świadomość żywieniową; organizacji kursów, podczas których uczestnicy poznają narzędzia i techniki wspierające rozwój nowych produktów żywnościowych (New Product Development); stworzenia programu studiów podyplomowych dotyczących sektora żywności i rynku spożywczego.
 
Lista projektów, które będą realizowane przez naukowców z UW uwzględniająca podział na poszczególne kategorie:
kształcenie:

„Professional Development Framework”,
„Food System Master of Science Program”,
„Global Food Venture Program”,
„An Introduction to Food Systems: Scientific, Technical and Socioeconomic Principles to Facilitate the Creation of Food Value Networks”,
„IValueFood”.

innowacje:

„GLAD – Green Last Mile Delivery: a more sustainable way for home delivery tailored to personalized nutritional needs”,

„SmartFoodLogging (SFL)”,
„OLEOGELS – healthy and sustainable replacement for saturated fat and palm oil in spreads”.

biznes:

„MAKE-IT! An infrastructure to hack simpler and smarter food value chains”,
„SPROUT : The pre-accelerator program to drive the entrepreneurs of tomorrow”.

program EIT RIS:

„EIT Food RIS Solutions”,
„EIT Food RIS Fellowships”,
„EIT Food Regional Innovation Scheme (RIS)”,
„RIS Consumer Engagement Labs”,
„Summer school on new product development for the food industry”.

komunikacja:

„The EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage”,
„Games of Foods”,
„Consumer Trust Barometer”.

program Cross-KIC:

„x-KIC RIS project”

W 2018 roku badacze z UW realizowali 12 projektów, które otrzymały finansowanie z budżetu EIT Food. Część z nich będzie kontynuowana w 2019 roku m.in. „Games of Foods”, „SmartFoodLogging (SFL)”, „Summer school on new product development for the food industry”, „EIT Food RIS Fellowships”, „Consumer Trust Barometer”.