Zespół ds. przygotowania projektu Statutu UW

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, powołał 5 grudnia zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego. Nowy statut – zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – powinien wejść w życie 1 października 2019 r. Wg ustawy przygotowanie projektu statutu to zadanie rektora uczelni, zaś uchwalenie dokumentu jest kompetencją Senatu.
W skład zespołu rektorskiego ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego wchodzą:

prof. Marek Wąsowicz (przewodniczący) – Wydział Prawa i Administracji;
prof. Łukasz Pisarczyk (zastępca przewodniczącego) – Wydział Prawa i Administracji;
prof. Stanisław Betley – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
dr Filip Kawczyński – Wydział Filozofii i Socjologii;
dr hab. Ewa Marciniak – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
prof. Andrzej Wysmołek – Wydział Fizyki;
przedstawiciel doktorantów;
przedstawiciel studentów – Adam Krzymiński, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;

Sekretarze:

Magdalena Gaczyńska – Biuro Spraw Pracowniczych;
dr hab. Adam Niewiadomski – Biuro Rektoratu;
dr hab. Paweł Wojciechowski – Wydział Prawa i Administracji.

Zarządzenie nr 125 rektora UW
z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu rektorskiego ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)