Nowy program grantów wewnętrznych „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza”

Uniwersytet wprowadził nowe zasady przyznawania grantów wewnętrznych. Jest to związane z otrzymaniem przez UW środków od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pilotażowy projekt „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Dofinansowanie projektów naukowych oraz wsparcie współpracy międzynarodowej będą przyznawane w ramach 5 ścieżek.
 
Zmiany w stosunku do dotychczasowego systemu uniwersyteckich grantów wewnętrznych dotyczą m.in.:

wprowadzenia szybkiej ścieżki finansowania projektów mających na celu uzyskanie prestiżowego grantu lub znaczące podniesienie zdolności uczelni do uczestnictwa w prestiżowych projektach badawczych;
obniżenia do 25% wysokości wkładu wydziału lub jednostki, który jest konieczny do uzyskania grantu w ramach ścieżki zwiększania potencjału badawczego jednostki oraz jej umiędzynarodowienia;
uruchomienia pilotażowego projektu mikrograntów, w ramach którego badacze, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N mogą proponować projekty, które służą ich rozwojowi naukowemu;
zwiększenia zakresu projektów służących współpracy w ramach sojuszu uczelni europejskich 4EU (European University Alliance: UW oraz Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Karola w Pradze) oraz federacji UW z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Program grantów wewnętrznych „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza”
1 grudnia 2018 – 1 czerwca 2019
Ścieżki:

dofinansowania działalności badawczej prowadzonej przez jednostki mającej na celu wzrost prestiżu i umiędzynarodowienia UW
finansowania mikrograntów dla pracowników zatrudnionych na wydziałach lub w jednostkach zaliczanych do liczby N oraz dla doktorantów planujących działania mające na celu zwiększenie ich potencjału naukowego i rozpoznawalności międzynarodowej, służące uzyskaniu grantu finansowanego ze źródeł zewnętrznych
dofinansowania mikrograntów dotyczących współpracy pomiędzy UW i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, która ma doprowadzić do pozyskania grantów ze środków zewnętrznych
wspieranie współpracy w ramach sojuszu 4EU (European University Alliance), poprzez dofinansowanie kosztów podróży w związku z udziałem w warsztatach dotyczących projektów flagowych, w tematycznych seminariach projektowych lub spotkaniach przedstawicieli sojuszu
dofinansowanie podniesienia zdolności badaczy do uzyskiwania prestiżowych grantów międzynarodowych (w tym grantów ERC lub innych finansowanych z Horyzontu 2020, w których UW byłby koordynatorem)

Szczegółowe zasady, terminy naborów oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie Biura Obsługi Badań: bob.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego

Program „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza” będzie funkcjonował do 31 maja 2019 r. Na podstawie doświadczeń z jego realizacji zostanie zaproponowany nowy program grantów wewnętrznych UW, który zacznie funkcjonować od 1 czerwca 2019 r.