Koncepcja szkół doktorskich na UW

19 grudnia, podczas posiedzenia Senatu zaprezentowano materiał do dyskusji opracowany przez zespół rektorski pt. „Szczegółowe zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW”. Propozycja jest odpowiedzią na zmiany, jakie w kształceniu doktorantów wprowadziła ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dokument uwzględnia także treść uchwały Senatu w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu UW.
Zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce w miejsce studiów III stopnia, które będą stopniowo wygaszane, powstaną szkoły doktorskie. Każda z nich musi obejmować co najmniej dwie dyscypliny, a jednocześnie jedna dyscyplina może występować tylko w trzech szkołach na danej uczelni. Ustawa zmienia status doktorata, który przestaje być studentem. Staje się asystentem naukowym, którego głównym zadaniem jest realizacja projektu naukowego zakończona obroną rozprawy i zdobyciem stopnia. Każdy doktorant musi otrzymywać stypendium, a po 2 latach od rozpoczęcia kształcenia zarówno on, jak i jego promotor podlegają ewaluacji. „Ramy sformułowane przez ustawodawcę umożliwiają osiągnięcie celu, jakim jest stworzenie najzdolniejszym absolwentom z UW oraz innych uczelni, mającym predyspozycje do pracy naukowej, jak najlepszych warunków merytorycznych, finansowych i organizacyjnych do samodzielnego zrealizowania projektu badawczego w różnorodnym środowisku (w tym międzynarodowym) i pod opieką zaangażowanego promotora” – podsumowuje w dokumencie zespół rektorski.
 
W sprawie szkół doktorskich wypowiedział się Senat UW. W uchwale z 7 listopada w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu UW senatorowie zalecili utworzenie na uniwersytecie co najmniej 4 szkół doktorskich: w dziedzinie nauk humanistycznych, w dziedzinie nauk społecznych, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz szkoły doktorskiej o charakterze międzydziedzinowym.
 
Koncepcja szkół doktorskich opracowana przez rektorów UW była omawiana także na spotkaniu z dziekanami wydziałów i kierownikami pozostałych jednostek, które odbyło się 13 grudnia na Wydziale Fizyki UW. Dyskutowano tam również o wywołanych ustawą zmianach dotyczących ewaluacji dyscyplin, spraw kadrowych oraz finansowych.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW – materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez Zespół Rektorski (17.12.2018)
W materiale roboczym, który stanowi propozycję rozwiązań dla uniwersytetu, rektorzy omówili zasady tworzenia szkół i ich usytuowanie w strukturze uczelni, zadania szkół oraz ich strukturę organizacyjną. W dokumencie znaleźć też można m.in. opis procedury rekrutacyjnej, procesu kształcenia i ewaluacji, a także roli promotora. Pobierz pdf >>
 

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, o propozycji utworzenia 4 szkół doktorskich na UW oraz możliwości powołania kolejnych: obejrzyj film >>

 

Dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, o procesie kształcenia doktorantów i ich ewaluacji: obejrzyj film >>

 

 

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, o procesie rekrutacji do szkół doktorskich oraz doktorantach, których stypendia fundowane są z grantów lub przez jednostki uniwersyteckie: obejrzyj film >>